Zwartwang


De zwartwangmutatie heeft een ganse evolutie achter de rug. Op de linker foto zie je de stamvader van alle zwartwangen, dit vogeltje werd ontdekt door de echtgenote van een Duitse vogelhandelaar Mr. Weiler en samen met een gerenommeerd Duitse kweker Mr. Gruber wist deze handelaar een stammetje op te bouwen. Zoals je kan zien was de eerste zwartwang een zeer zwak exemplaar. Model en formaat ontbraken totaal en deze negatieve eigenschap steekt nog steeds regelmatig de kop op. De zwartwang was onmiddellijk zeer populair en de vraag was enorm. Mijn eerst zwartwangen heb ik via ruil verkregen van een Duits kweker-keurder Raïmund Dänner. Deze eerste zwartwangen heb ik niet lang gehouden, ze waren zeer klein en nog erger ‘ze waren split split voor alles en nog wat’. Zodoende kweekte ik er meer witborsten uit dan zwartwangen. Door de drang, die bij veel kwekers aanwezig is, om onmiddellijk te experimenteren met andere mutaties, zoals de blackface en zwartborst, is en blijft het moeilijk een goede zuivere zwartwangen te bekomen.

Zwartwang grijs
Bij de zwartwang zien we dat er zich geen roodbruine phaeomelanine meer in de wangen en flanken bevindt, maar zwart eumelanine in de grijsserie en donkerbruin eumelanine in de bruinserie. Veel zwartwangen zijn nog steeds in het bezit van restjes phaeomelanine in de flanken, dit moet er door selectie uitgekweekt worden. Inkweek van goede zwartwangen is dan eveneens een noodzaak.

Een probleem dat er echter bijkomt als de wangen en flanken voller en zwarter worden, door de toename van eumelanine, is dat de zebratekening op de borst begint uit te lopen richting kop en nek. Het merendeel der keurders zal deze fout bestraffen, volgens mij mag dat maar dan moet dat gebeuren binnen de grenzen. Een bestraffing van één of twee punten is voldoende.

Zwartwang bruin
De zwartwang bruin blijft een probleemkindje in de zwartwangreeks en we moeten toegeven dat het niet de gemakkelijkste kleurslag is. De eerste zwartwang grijze die we zagen lieten geen restje bruin zien in de bevedering, hierdoor besloten we toen dat er een volledige omzetting was van phaeomelanine in eumelanine. Via selectie zijn er echter wel zwartwang bruine te kweken met een behoorlijke phaeomelanine. Onze eerste theorie vervalt alzo. Na het lezen van COM–artikels over pigmentvorming kunnen we nu stellen dat bij de zwartwang de oxidatie van het pigment in de wangen en flanken niet stopt bij de phaeomelanine, maar verder loopt tot het einde en tot de vorming van eumelanine. Dit proces is echter in ieder veerveld verschillend zodat we vogels gaan kweken met nog restjes bruin in de wangen en flanken. In die bruine veertjes is de oxidatie te vroeg gestopt.

Zwartwang bleekrug grijs
Vele mutaties zijn op hun mooist als ze te zien zijn in combinatie met bleekrug grijs. Ook de zwartwang is dat voor vele kwekers het geval. Op de bovenste foto zie je een mannetje uit 1994 en je ziet dat er nog bruin te vinden is in de flanken. Ook de wang is niet vol zwart. Ondanks het feit dat de hoeveelheid eumelanine nog niet optimaal is, zien we toch reeds de streepjestekening rond de wangen. Dit wordt bestraft op de tentoonstelling. De selectie zal dan ook zwaar moeten zijn op dit punt.

Op de foto hiernaast is een vogel van ons van 2003 te zien. Deze vogel was te zien in Veenendaal en werd gekeurd als vrij goede vogel. Dit mannetje is pikzwart in wangen en flanken, de kleurscheiding tussen de kop en de nek is aanwezig. Pluspunt aan deze vogel is het mooie model en formaat, evenals de mooie ronde kopvorm. De kwaliteit van de foto is evenwel niet 100 %.

De zwartwang bleekrug grijze pop hiernaast is geen goede vogel voor de tentoonstelling. Ze bezit teveel eumelanine in de flanken. Als kweekvogel zijn deze poppen echter van onschatbare waarde. Inkweek van zo een pop in een stam met mannetjes die nog bruin in de flanken laten zien, helpt de kwaliteit direct omhoog. Zorg er dus steeds voor dat je zowel vogels voor tentoonstelling bezit als kweekvogels.

Zwartwang masker grijs
De combinatie van zwartwang en masker grijs kan voor een geslaagde kleurslag zorgen. Hier zal echter nog strenger moeten geselecteerd worden op de kleur van wangen en flanken. De vogel op de foto laat nog een zeer grote hoeveelheid bruin zien in de flanken. Ook de wangen zijn niet pikzwart. De beste resultaten bekomt men via zwartoog masker grijs, men moet dan wel deze gebruiken met een zo donker mogelijke tekening.

Bron : © The World Of Zebrafinches – Jos & Sebastien Libens